Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kim’s Pedicure en een cliënt waarop Kim’s Pedicure deze voorwaarden  van toepassing heeft verklaard.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Kim’s Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Kim’s Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Kim’s Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

  1. Betaling

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

  1. Spaarkaarten/Korting

Wanneer u voor een behandeling bent geweest bij Kim’s Pedicure krijgt u bij de eerste behandeling een spaarkaart. Bij ieder behandeling ontvangt u een stempel. Bij 10 stempels ontvangt u € 5,00 korting op de daarop volgende behandeling.

  1. Persoonsgegevens en Privacy

Alle persoonlijke gegevens die Kim’s Pedicure van u noteert worden opgeslagen en zeer vertrouwelijk behandelt. Kim’s Pedicuere zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

  1. Geheimhouding

Kim’s Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Kim’s Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Kim’s Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Kim’s Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Kim’s Pedicure is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.

Open chat
Kan ik u ergens mee helpen?
Hallo, wat leuk dat u mijn site bezoekt.

Als u een afspraak wilt maken stuurt u een berichtje en ik reageer zo snel mogelijk.

Vriendelijke groet,
Kim de Graaf